N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עדנה וינד כהן

חיל האוויר
המתקפה המצרית ביום הראשון

שרתתי ביחידת הבקרה 511 ברפידים בתפקיד מ.ע בנות מה שאומר אחראית על בנות הבקרה

ביום שישי 5.10 קבלתי טלפון לחזור במיידי לבסיס

יום קודם לכן יצאתי לחופשת סוף שבוע נאמר לי להגיע לשדה דב ומשם בטיסה לרפידים כבר בשדה דב ראיתי את התכונה יוצאת הדופן של עשרות חיילים כפי שקראנו להם אז הירוקים מכל חיילות השדה מחכים לטיסה דרומה לסיני.

כבר בערב שישי התבקשתי ע"י הקמב"צ להתקשר לכל בנות הבקרה שהיו בחופשה ולהודיע להן על חזרה מיידית לבסיס.

למחרת שבת היה מתוכנן פ.מ בשעה 14:00 בצהריים עוד אנחנו מתכוננים ויושבים ערוכים בבונקר ליד המסכים נשמעה אזעקה המסך התמלא במטוסים מצריים הטסים לכוון ישראל

מיד הוזנקו מטוסי חיל האויר לכוונם והחלו קרבות אוויר.

מרחק לא רב מהבונקר (שלא היה תת קרקעי) הייתה יחידת דמה של ההוקים שהופגזה מיד בתחילת המתקפה וגרמה להדף ובהלה בבונקר המבצעי.

את הצעקות של הבקרים שעסוקים היו בקשר עם הטייסים בקרבות האוויר הבנות שחלקן היו בהיסטריה ועל הכל מנצח מפקד היחידה יגאל זיו בקור רוח

לא אשכח את התקופה של אותם שבועות וחודשים מאתגרים לעיתים מפחידים (כשוגרו טילים לעבר המכם ולצערנו גם פגעו פעם אחת ואיבדנו שני טכנאים שנהרגו בעודם מתחזקים את המכם)

לסיכום אחת התקופות היותר מעניינות שלא אשכח כל חיי.