N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אפרים נתנאל

ללא קרב ספציפי

מלחמת יוה"כ תפסה אותי באי טיראן.

ראיתי בדיוק בשעה 13:50 את המלחמה מתחילה.

4 מטוסי תקיפה מצריים בצבעי הסוואה הגיעו בהפתעה ובמהירות רבה , טסו נמוך מאוד וץסמבנה וצמודים למי הים, הקיפו את האי לכיוון האי סנאפיר בדרכם לתקיפה בשארם א שייך.

מראה קשה שלא ישכח.