N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ישראל נפתלי

חיל השריון
חטיבה 7
כיבוש המובלעת הסורית

הכנות לפריצה למובלעת הסורית בתאריך 11.10.73 קצין חימוש חטיבה 7 אפי למברגר ביקש להביא טנק נוכרי (מפוצץ מוקשים) מנפח

יצאנו שלום טכנאי צריח שילו אופטקאי צוות חוליה טכנית נסענו לנפח קיבלנו את הטנק. בדרך חזרה חלפנו על שיירת טנקים שחיכתה לפקודה.

לאחר מכן הסתבר שזהו כח עמוס

במהלך הנסיעה זהיתי את ישראל נפתלי דודי חברי ורעי יושב על הטנק. עצרתי במקום דיברתי עם ישראל וניפרדנו מיד,מאחר וסגרתי אתהציר לאחר שביקש ממני להזהר מלחמה קשה.

נפרדנו בליחצת יד,מאז לא ראינו אותו הטנק שלו חטף פגיעה ישירה במזרעת בית ג'אן.

תקופה ארוכה היה נעדר ולא ידעו היכן היה במלחמה. לאחר המלחמה חזרתי הבית סיפרתי שפגשתי את ישראל ברמת הגולן לא האמינו הצבא טען שהגיע לדרום.

הציפייה הייתה שיחזור,עם השבויים מהדרם או מהצפון אך לצערנו לא חזר. לאחר,כמה עשורים הגיע אלינו השליש,של היחידה עם שיבוץ קרבי הכל היה רשום וכן מועד,הפגיעה.

ההמתנה הזו עד שהודיעו הרסו את החיים של כל המשפחה. מבקש אם מישהו תיעד את המפגש,או זוכר את הארוע שישתף אותי. תודה רבה אליהו שאטי 0507580463 חוליה טכנית מפח"ט חטיבה 7