N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נחום נחום

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

הזיכרון שלי מתחיל בסיפור של אבא שלי כשבאו לקחת אותו מבית הכנסת למלחמה.

אמא הייתה אז בבית עם אחותי שהייתה בת חודשיים. חיילים הגיעו לבית הכנסת שבו אבי התפלל, לקחו אותו ואמרו לו שיש לו כ5 דקות לעלות הביתה להיפרד מאמא ולקחת דברים למלחמה.

אבא ארז מהר מאוד מעט דברים ומרוב המהירות הוא לקח בטעות חיתולים של אחותי במקום מגבות.

לימים הוא סיפר כי כשיכלו להתקלח במקלחת שדה, הוא פתח את תיקו במטרה להוציא משם מגבת והבין שלא היה בנמצא אחת ובמקום יש חיתולים של אחותי.

הוא סיפר שלא היה מסוגל להתקלח איתם ונאמר לו שבאספקה הראשונה של מגבות הוא יקבל. ואכן כך היה, אחרי כמה חודשים בשטח אבי קיבל מגבת והתקלח.

כשחזר הביתה מהקרב לאחר שאימי לא שמעה ממנו 8 חודשים, אחותי כבר הייתה אז בת 10 חודשים וכשאבי החזיר את החיתולים, הוא סיפר לאימי את שאירע לו שם וכמה החיתולים היו החיבור שלו הביתה אליה ולבת שאך נולדה לו...