N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי וייס

חטיבה 600
ללא קרב ספציפי

קורותיי במלחמת יום הכיפורים כפי שתיארתי בספרי בהוצאת משרד הביטחון - ההוצאה לאור: אבי וייס - בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים - יומנו של שריונר. מצ"ב תמונת החזרה מהשבי המצרי - אני (בפיג'מת הפסים המצרית) יורד לאמבולנס מהמטוס, שהביא אותי מקהיר מן השבי המצרי. ירדתי בכוחות עצמי למרות פציעתי החמורה מהעינויים בשבי, אוחז בזר פרחים שקיבלתי במטוס מרעיית הנשיא - נינה קציר. קרדיט צילום: ארכיון צה"ל. תמונת הכריכה הקדמית של הספר ותמונת הכריכה האחורית המסכמת את תוכן הספר.