N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שמואל גזית

עורף
ללא קרב ספציפי

אבא שלי ז"ל היה יוצא לצבא עם מצלמה.

יש לנו תמונות בבית ממלחמת ששת הימים. התמונות ממלחמת יום כיפור לא פותחו לעולם.בשל הטראומה שנשארה לאבי מהמלחמה.כמות החברים שלא חזרו.

ידענו שיש לאבא סיוטים לפי הבעיטות שהיה בועט תוך כדי שינה.חוץ מזה תיפקד כרגיל.

אני זוכרת את אותו יום שבאו לאסוף אותו בצהריים ואמא הכינה לו כריכים לדרך. נצמדתי לרגליו ובכיתי שלא ילך והוא הלך...

אם אני זוכרת נכון ,כמעט חודש לא שמענו ממנו.

שנים הייתי בטוחה שהמלחמה פרצה בגללי. כי בערב התגנבתי למטבח ושתיתי אורנג'דה ובבית הכנסת מצאנו ציפור פצועה ושיחקנו איתה מסירות...

לקח לי הרבה שנים להבין שלא אני אחראית לכך.

אימי נפטרה ומצאתי בין חפציה מכתבים ששלח בדרך לא דרך מהקרב
ומכתב שאני כתבתי אליו בהיותי בת 8 וחצי