N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חזי מזרחי

חיל השריון
חטיבה 247
החווה הסינית

במהלך מבצע אבירי לב, אני יחד עם חטיבה 247 ליווינו את הגשר הגלילי.

המטרה היתה להגיע עם הגשר לתעלה אך הגשר היה רחב מאד והתנועה היתה איטית.

המצרים עשו כל מאמץ כדי שלא נגיע לתעלה. במהלך ההעברה היו לנו המון אבדות, עשרות הרוגים בהפצצצות ארטילריות ואוויריות שמטרתן למנוע את הגעת הגשר אל התעלה.

ואכן המצרים הצליחו במשימתם, לא הצלחנו להגיע עם הגשר לתעלה.

לאחר מכן העברנו ״תימסחים", סוג אחר של גשר, אשר איתו צלחנו את התעלה.