N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

(ישעיהו) שייקה ליפשיץ

חיל ההנדסה
ללא קרב ספציפי

שייקה ליפשיץ , אבא שלי, הגיע ביום כיפור מבית הכנסת ונכנס לנוח.

מס דקות מאוחר יותר , הטלפון מצלצל , העולם רועד ואבא שלי יוצא מהבית לשירות מילואים עוזב המומות אשה וארבע בנות צעירות.

במהלך כל המלחמה הוא כתב לנו המון גלויות ומכתבים.

מצאנו אותם לאחר שנפטר , לפני ארבע וחצי שנים.

במהלך המלחמה הוא שירת ברפידים, בסיני ועבר את גדת התעלה.

מידי פעם היה נוסע את כל הדרך מסיני לפ"ת לראות את אמא שלי, אשתו האהובה ואותנו הבנות. נשיקות, מקלחת וחוזר חזרה.

הגלוייה המצורפת היא בכתב ידו כשחזר לבסיס מביקור שכזה..