N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתמר מור

חיל השריון
קרבות הבלימה – ח'ושנייה

זיכרונות מרים שנוטים ורוצים לשכוח אך הם צפים וחוזרים.

שמועות שהתבררו כנכונות מאוד על רכבים של מילואימנקים (חלקם כבר נהרגו) שחנו בימ"חים.

רכב שמחלק סיגריות שנתרמו לטנקיסטים ששרדו עם טנקים פגועים. לעצמם משאירים את המרלבורו ולטנקיסטים מחלקים את הנחותות.

צמד עורבים על קטנוע שמחפש שלל בטנקים שלנו ושל הסורים כשאנחנו עדין מפנים גופות של חברים.

הסורים לא נכנסו לנחל גשור.
ראיתי את דגל ישראל מתנופף.
התברר שפרצו להם לבתים ולקחו מכל הבא ליד. הסורים? לא