N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אמנון לוי

חיל השריון
חטיבה 205
קרבות הבלימה – ח'ושנייה

הלחימה בגזרת רמת הגולן אך בסיום הלחימה האוגדה ירדה לסיני להפגנת כח ובמהלך השיחות להפסקת אש

התמונות המצורפות צולמו בסיני כאשר באחד הבקרים הגיעו לפתע צוות הווי עם אורי זוהר ואריק איינשטיין

שתו איתנו קפה נתנו הופעה למחלקת טנקים שכלל 12 לוחמים חוויה מרגשת בפרט לאחר תקופת לחימה קשה