N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה מזרחי ז"ל

חיל הרגלים
אחר
ללא קרב ספציפי

המפקד שאל את אבי בחצי חיוך ״אתה רוצה להתחתן״? אבי הנהנן בראשו, ולא האמין שכשעה לאחר מכן הוא כבר יהיה בדרך לביתו.

בס״ד

חשוב לי לספר את הסיפור של אבי, משה מזרחי ז״ל, שנפטר ב-9.12.20 וכל חייו סיפר בגאווה על שירותו הצבאי בכלל ועל מלחמת יום הכיפורים בפרט.

אבי השתחרר משירות סדיר ב-1973. כחודש לאחר מכן, קראו לו בצו 8 להתייצב למילואים כי פרצה מלחמת יום כיפור.

בצהרי יום כיפור, לפני שאבי נסע למלחמה, הוא עצר בבית הכנסת של אביו כדי להיפרד.

אביו, שהיה באמצע תפילה, ראה את בנו עם מדים, לא הפסיק את תפילתו, הכניס את ראשו של אבי תחת טליתו ובירך אותו בברכת הכוהנים - ואבי יצא אל דרכו.

אבי לא סיפר למפקדיו כי הוא אמור להתחתן ב- 9.10.73, כי הוא לא העלה על דעתו לעזוב את חבריו באמצע הקרב.

יום לפני החתונה, ב- 8.10.73, מפקדו של אבי ניגש אליו כשבידו ההזמנה לחתונה (שנשלחה על ידי משפחתו של אבי למפקדו ללא ידיעתו). המפקד שאל את אבי בחצי חיוך ״אתה רוצה להתחתן״?

אבי הנהנן בראשו, ולא האמין שכשעה לאחר מכן הוא כבר יהיה בדרך לביתו.

החתונה שהייתה אמורה להתקיים ב-9.10.73 בערב בתל אביב עם עשרות בני משפחה וחברים, התקיימה בבית הכנסת הגדול בתל אביב בשעה 14:00 בצהרים בגלל העלטה שהוכרזה בעיר.

לחתונה הגיעו רק המשפחה המצומצמת ומיד בסיומה אבי חזר לגדוד ונשאר שם במשך חצי שנה.

מאז סיום המלחמה ועד מותו, בכל יום כיפור אבי היה מספר לנו את סיפור החתונה, ולנו הילדים, למרות שכבר ידענו כל פרט ופרט בסיפור, אף פעם לא היה נמאס לשמוע את סיפור החתונה שנערכה באמצע המלחמה.