N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דב שרון

הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

בתוך מוצב בודפשט היחיד בקו בר לב שלא נפל.

בצהרי היום, באחת ההפוגות מהפגזות והפצצות המצרים שלא פסקו מלנסות להפיל המוצב, אני מקבל גלויה מדודי האהוב נחום שמידי פעם כנהג תחזוקה קפץ לבקר ולוודא שאנחנו בסדר כל עוד המוצב לא היה נצור.

מעיין בגלויה וכמו פגז בבטן חשכו עיני והתהפכו מעי. ׳אתה בטח יודע דובל׳ה׳ מתחיל הכתוב, ׳שרזי נהרג׳.

איזה יודע, מי יודע, מה פתאום ??? כמו מכת ברק שהיכתה בי, איני יודע עם מי אוכל לחלוק המידע הנורא הזה על בן דודי האהוב. רזיאל דרוין מכפר סבא עיר הולדתה דל בתיה אימי ז׳ל שאך נפטרה לפני ימים בפורים.

מאלוהים ינחמוני…נוף הביצות, ריח הגופות מתערבב בריח אבק השריפה מתוך המוצב, כל אלה מערפלים אותי כליל.

כאן בתמונה כמה ימים לפני הבשורה עם דודי האהוב נחום🥲