N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מארק ירום

ללא קרב ספציפי

צליחת התעלה הייתי בסירה הראשונה שצלחה את התעלה היינו הראשונים שחצינו את התעלה והיינו ראש גשר לאלו שבאו אחרינו הייתי אז במילואים בחטיבה 55 של הצנחנים
ונבחרתי בין אלו שמצו ראשונים עם 6 הסירות הראשונות