N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סרן יהודה רוסמן

חיל השריון
חטיבה 217
קרב העיר סואץ

קצין הדת החטיבתי הביא לי זוג תפילין חדשים לאחר שהשארתי את התפילין שלי באחד הזחלמים שהודיעו לנו שיש נחיתה של אנשי קומנדו מצריים.

אני מקדיש את הזיכרון הזה לזכרם של כל חללי גדוד 113.