N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שם טוב טולדנו

חיל התותחנים
ללא קרב ספציפי

6 באוקטובר יום שבת בשטח בשעה שתים נפתחו ארובות השמים עם הפגזה של כל רמת הגולן

ירינו כמו מטורפים בשעה מסוימת בלילה הופיעו 3 טנקים סורים עם ראיית לילה כ50 מטר מהסוללה פתחו באש והשמדנו את הסוללה

מכאן התחיל מסע ניסים איתי מפקד הצוות צעק לי להכנס לתומת לא שמעתי בקולו עמדתי כ30 מטר מהתומת אשר חטף פגיעה ומול עיני התפוצץ עם אנשי הצוות

נסוגתי לאחור חולצנו השארית ל מפקדת הסמגד בלגן הסמגד צעק להתפזר החלטתי ללכת לכיוון דרום ונהג אמר ליתקח אותי איתך

הלכנו כל הלילה שנינו לבד בבוקר המשכנו ומרחוק אני רואה סוג של רכב

אותתי לו עם הידים הוא התקרב זה היה נגמש סורי הוא צעק אלא יהודים ופתח באש עם המקלע אמרתי לנהג אפשרות אחת לעשות את עצמנו הרוגים שכבנו עם הפנים לקרקע ואני שומע אתמפקד הנגמש אלו מתים עזוב אותם

עוד נס

קמנו והלכנו בלילה כבר 3 ימים אני שומע בעברית עצור מי זה

זהו היתה יחידת שריון מילאים שאלו מי אנחנו נחנו אכלנו בא קצין ואמר שיש עוד יום לחימה אם אני יכול לעזור אחכ הוא יביא אותנו לאלעד וכך היהבסוף היום הביאו אותנו לעלעד

הנהג הלך למקום אחר ואתי לפיקוד שם בלגן ניגש אלי אלמ ושאל אותי פרטים הוא חיפדש איפוא זה הסתכל על המפהולא מצא אמרתי לו אני אראה לך והראתי?

אפשר לכתוב הלאה כל ה3 ימים האלו נשאר לי כל החיים ואני 6 חודשים בצבא