N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יונה אשכנזי

חיל השריון
חטיבה 401
ללא קרב ספציפי

ביום השלישי למלחמה ירדתי לסיני והצתרפתי פלוגת חרמ"ש שכונתה כוח סטודניק על שם המ"פ.

הקרב הקשה ביותר שלנו היה באיזור נוצה גבעת העמודים ליד המיתלה קיבלנו פקודה לטהר את השטח מחיילים מצרים שפגעו בטנקים שלנו עם טילי כתף מסוג סאגר ושמל.

במהלך הקרב ירו עלינו טיל כזה. נהג הנגמש הבחין בו. בלם מיד והטיל עבר כמטר לפנינו.

לצערי שלושה נגמ"שים אחרים נפגעו מטילים כאלה. היו לנו שני הרוגים וחמישה פצועים.

בהמשך חצינו את תעלת סואץ וסיימנו את המלחמה בכיבוש נמל עדביה.