N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מרטה יעקבצינר

עורף

חבורה של צעירים מדרום אמריקה שהגיעו בינואר 1973 לירושלים למכון גרינברג למורים לשנת הכשרה כמורים לגולה שחוו בפעם הראשונה מציעות שלא הכירו והתנדבו בעורף ותרמו בדרכם למדינת ישראל.

טלטלה ענקית לצעירים בני 17 ו18 שלא ידעו מלחמות מעולם ולא ציפו שבעל כורכם יהיו עדים למלחמה הכי קשה שעברה המדינה. התאספנו האלו שחיים היום הישראל ואלו מארגנטינה וברזיל בשידור חי והעלינו זיכרונות על השנה הקשה ביותר בחיינו.