N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עופר לב

חיל הים
אחר

אני התגייסתי בזמן מלחמת יום כיפור. חיכיתי לתאריך התחלת הקורס. תהליך הגיוס והזמן של המתנה לתחילת הקורס היה הזוי. הכל היה בכאוס. לכן כמובן לא הייתי פעיל בשום מהלך מלחמתי או עזרה בעורף. הייתי עם מדים מאולתרים כי לא היו מדים, ורעמת שערי הייתה כמו לכוכב במחזה שיער. כולם/ן שאלו אותי איפה אני עושה מילואים. הייתה תקופה קשה מאד של חוסר אפשרות לתרום, עם אי ודאוות גדולה מה יהיה ואיך המלחמה תיגמר.