N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב נסים

חיל השריון
חטיבה 670
ללא קרב ספציפי

הייתי חייל במילואים באזור קוניטרה ולא הגעתי הביתה לפחות חודשיים. בבית הייתה אשתי עם התינוקת שלנו, שהיתה בת שנה וחצי והן התגוררו עם הוריה של אישתי. יצאתי לחופשה, חיל מילואים במדים, עם זקן. הגעתי לכניסה לבית חמי וחמתי וכולם באו לקבל את פניי, קראתי לביתי הקטנה "לימורי, זה אבא" "בואי לאבא" אבל היא לא הכירה אותי וברחה והסתתרה מאחורי גיסתי. לאחר שנכנסתי הביתה, התקלחתי, התגלחתי והחלפתי לבגדים אזרחיים הילדה ראתה אותי וקפצה עלי "אבאאאא!" מאותו רגע היא היתה צמודה אלי ולא נתנה לי ללכת לשום מקום בלעדיה. כשהגיעה העת לחזור ליחידה, היה ברור שנצטרך לעשות תרגיל לילדה. הדודה לקחה את הילדה לחצר האחורית, להראות לה את הכלבים, ואני יצאתי מהדלת...