N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי לביא

חיל השריון
קרב אום בוטנה

יצאנו ממחנה כורדני שליד עכו על שרשראות דרך יבניאל (שם התושבים נתנו לנו אוכל שלא הספקנו לקחת מהבית) דרך גשר אריק, ודרך"ציר אמריקה" ועד ל למובלעת ובהמשך לקרבת חאן ארנבה. הגדוד שהיה משולב בטנקים ונגמשים יצא לכבוש את אום בוטנה ברמה. כשסיימנו את הכיבוש נתקלנו בהתקפת נגד סורית, לא הספקנו לתפעל את הכלים ועל פי פקודה מהמ"פ אלי גונן נסוגנו רגלית תוך השארת הכלים מאחור (בדיעבד פקודה זו הצילה את חיינו).

למחרת צוותים אחרים כבשו שוב את המקום ואז באנו לאסוף את הטנקים והנגמשים שרובם נפגעו. בקרב זה נהרג המג"ד סא"ל משה אגוזי ז"ל ועוד מספר חיילים. ארוע זה היה טראומטי מאוד, תחושת הנסיגה הרגלית הייתה נוראית ומושפלת. זכור לי שהביאו לנו את צוות הווי פיקוד צפון להעלות את המורל אך הם לא הצליחו בכך. בסיום המלחמה יצאנו להתארגנות במחנה יפתח ובהמשך חזר הכוח למובלעת להמשך פעילות. סך הכל נשארתי שמונה חודשים כמעט רצופים בשירות מילואים ברמה.