N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד שהם

חיל השריון
הקרבות בין צה"ל נגד חיל המשלוח העיראקי

הייתי תותחן בפלוגה א' בכח נתי שהורכב מחיילי מילואים שהגיעו בהתנדבות לגוליס כי לא היתה להם יחידה אורגנית. פלוגה א' הובילה את כח נתי במובלעת וליד כפר נאסג, נתקלה במארב סורי ונשארנו 3 טנקים. 5 טנקים נפגעו ונהרגו למעלה מ-20 חיילים מהפלוגה. אבל לא נשברנו והמשכנו להילחם.

למחרת פגעתי בטנק העירקי, המוביל בחטיבה עירקית בתור תותחן. בטנק המגד עומרי נגב שהחליף את נתי שנפצע. לאחר יומיים הבסנו חטיבת שיריון ירדנית והמשכנו להילחם ובלמנו כוחות סורים שניסו לפרוץ לישראל. שירתנו במילואים 7 חודשים במולעת הסורית.