N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שקד יעקב

אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

אני סמל ראשון שקד יעקב מספר אישי: 348921. הייתי סמל מחלקה בחיל שריון בגדוד שנקרא חרמש. התגייסנו ביום כיפור בזמן שפרצה המלחמה. התחלנו במחנה כורדני בצפון ולקח לנו שלשה ימים לעלות לרמת הגולן בגלל תקלות ברכבים. אני הייתי אחראי על שלושה זחלים שכל זחל מכיל בין 8-10 חיילים. קיבלתי פקודה לחלץ פצועים בתל שמס היות והיו שם קרבות ונפצעו חיילים מ"מ לא היה איתנו ואנחנו מעולם לא היינו שם. אבל נסענו לפי תידרוך שקבלנו הגענו לשם זה היה בין הערביים והראות לא היתה טובה ולא ידענו מה מצפה לנו למעלה הגענו פרוסים בשורה ולפתע אנחנו מגלים מולנו שורה של 5 טנקים סורים פרוסים.

הנשק שהיה לנו זה הנשק האישי ומקלע אחד בודד באחד הזחלים. כשראינו את הטנקים פתחנו באש למרות שזה היה לא כל כך יעיל נגד הטנקים אבל הם נבהלו ממכת האש ולא ירו אפילו פגז אחד וכך עברנו בניהם והגענו למוצב, היכן שהיו הפצועים. עצרנו וירדנו רגלית עם הנשק האישי בריצה בכדי לחלץ את הפצועים אני ואחד המ"כ שלי בשם תני, גבר חסון וחזק. נכנסנו פנימה, חילצנו 3 חיילים אחד מהם תני לקח על הכתפיים ושניים אחרים הלכו בקושי על רגל אחת בתמיכה שלי ושל תני.

ואז קבלנו הוראה לחזור מייד מפני שהטנקים הסורים התעוררו והתחילו להפגיז. תוך כדי חזרה אחד הזחלים עם הפצועים נתקע באמצע שום מקום והטנקים מפגיזים את השטח.ירדנו אני ותני מזחלים והשלישי המשיך לנסוע לחיפוש מחסה. קשרנו את הזחל הפגוע עם כבל לזחל שלנו וגררנו אותו למקום מבטחים למרות שהיינו חסופים הרבה זמן לא נפגענו וזה היה נס. הגענו עם הפצועים לנקודת האיסוף והפצועים קבלו עזרא מתאימה. הדבר החשוב לציין שאנחנו נשלחנו בטעות למשימת החילוץ זה היה מיועד לפלוגת צנחנים ולא לנו החרמשניקים.