N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב גבאי ז"ל

חיל התותחנים
קרבות הבלימה – נפח

בס"ד

יעקב ז"ל יצא ביום כיפור מבית הכנסת במגדל העמק במהלך הצום והצטרף לכוחות שעלו לרמה.

בתמונה של סוכות התאריך היה יום שישי 12.10.73 שהיה חוהמ סוכות טז" תשרי תשל"ד. התמונות הנוספות הן מכפר נס'ג ומוצב החרמון. לשם הגיע יעקב ז"ל אחרי בערך 5 חודשים מתחילת המלחמה.

יעקב שהיה בן 25 באותו הזמן השאיר בבית אשה- מירי ו2 ילדים קטנים. אורית הבכורה שהיתה בת שנה ושמונה חודשים. ורון- חיים , רוני. שהיה בן חצי שנה.

אנחנו בעורף לא ידענו מה קורה בחזית וקיווינו לטוב.

יעקב שרד ב"ה את המלחמה אך לצערינו נפטר בגיל 32 שנים לאחר מחלה קשה בשנת 1980 כשכבר היו לנו 2 ילדים נוספים. טלי. ומיכאל -מיקי. שנקרא על שם מיכאל מכלוף גבאי שנפל במלחמה זו והיה בן דוד של יעקב גבאי.

יהי זכרם ברוך.

יש לנו מספר נכדים שגם הם משרתים בחיל התותחנים וממשיכים את המסורת הצהלית.

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן.

ביום שישי חוהמ סוכות ט"ז תשרי תשל"ד. 12.10.73 התפרסמה תמונה בעיתון "מעריב" של חיילים ברמת הגולן על זחלם עם סוכה מאולתרת וארבעת מינים ביד. ושמחנו לקבל ד"ש מיעקב שהיה על אותו זחלם . בהזדמנות זאת בקשה....אולי יש למישהו את התמונה המקורית. עד היום לא הצלחנו להשיג.