N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביגדור שפיצר

חיל השריון
חטיבה 188
קרבות הבלימה – עמק הבכא

8.10.73 שחר משמעותי בחיי החל לעלות

יום שלישי לבלימה החל
טנקים סורים בשטחנו מנהלים עמנו קרבות מקרוב, המהיר הזהיר המפוקח ופיקח יותר ומזל עמו גם ינצח,

ידיעות לא מעודדות מגיעות טיפין טיפין עלינו מכוון דרום הרמה שם גדוד 53 שלנו נלחם יואב יקיר מ"פ מעורך נהרג ...

הסורים פרצו ונמצאים ליד נפח...נפח ואני חושב לי זה במרכזו של הגולן זאת אומרת סורים לפנינו וגם אחורינו אנו בעצם מוקפים אני קולט לעצמי, אולי כולם קלטו ושקט לא מדברים ממשכים נלחמים...

ונלחמים על הישרדות

גלשנו כבר מזמן לכוון עמק הבכא אביגדור קהלני מנצח בדיבור רם על המלחמה בגזרה מסתבר בקשר שיש לו קצת בעיות עם הטנקים שלו שמסרבים לנוע אל האש

לוקח לו זמן לדרבן ולהלהיב אותם לחזור אלי קרב.

לקראת ערב בפעם השנייה הסולר והפגזים אוזלים לנו
יאיר שוב יורד לטנק אחר ומצווה עלינו ודני אבני הקצין לנוע לאחור לגזרת קונטרה יש שם נקודת תדלוק והתחמשות נעים ומגעים ווידנפלד כמט"ק אומר לי בקשר פנים אביגדור תישאר בפנים מודע למדפים המקולקלים שלי שלא נפתחים

אנו צ'יק צק מתדלקים מתחמשים ומסתלקים מפה אין צורך שתצא, שקט דממה לי בתא הנהג ...שומע קשר חיצוני מאזנה למתרחש, שלפתע בחוץ אני שומע שפיצר...שפיצר אתה פה...?

מייד מזהה אלו הקולות של יוסי פרידמן התותחן ובוט אברהם הטען קשר שלי הם מהטנק האורגני שלי הם זיהו את סימון ג' המסמן טנק מג"ד וידעו שאני שם...

אני בפנים צורח והם צועקים בחזרה אז צא החוצה, ואני עונה לא יכול המדפים שלי מקולקלים לא ניתן לפתוח אותם ...

הם מטפסים על הטנק רוכנים מעל המדפים ומתחילה שיחה קצרה בינינו אני מבין שהם מאוד רוצים שאחזור לטנק שלנו ואתחלף עם הנהג המחליף שלי שם לא מסתדרים עמו היטב...

יש בעיות איש לא ירגיש.

טוב תעזרו לי לפתוח את המדפים המקולקלים אני צועק להם מתא הנהג הסוגר עלי, והם לאחר זמן קצר כבר דופקים על הסורגים איני יודע במה אולי אבן, סלע, פטיש וכדומה לא ראיתי לא ידעתי אבל הסוגרים בשלהם מסרבים להיפתח,

אני מנסה בקת של העוזי שלי לדפוק לפתיחה מבפנים נאדה אין יכולת וסימנים לפתיחה המדפים מקוללים אז חשבתי...

ומרחוק אני שומע את המט"ק שלי ניידס צועק להם לחזור הם חייבים לחזור ונוע לשטח יוסי ובוט צועקים היי או ביי משהו בדומה ותרחקו לנצח מחיי ,

ביום המחרת במארב של חוליית ציידי טנק כל הצוות שלהם נהרג ,

8.10.53 נזכרתי ''חגגתי" יום הולדתי ה- 20 .