N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ז׳אן פלג

חיל האוויר
ללא קרב ספציפי

"תארו לכם מה היה קורה לו החבורה הזאת היתה נופלת בידי המצרים!!!!! כנראה סוף המלחמה!"

שירתתי כחובש יחידת יה״ק באום חשיבא והשמש כמגדל פיקוח מסלול נחיתה של 490 מטר עליו נחתו כל המי ומי של צה״ל . מהמנחת הם ועלו לגבעה בה היה העין של סיני-חדר המבצעים של הדרום בלחימה מול מצרים.

זה היה ביום שלפני צליחת התעלה.


מודיעים לנו בקשר על נחיתת אונס של מסוק בל עקב תקלה במערכת הידראולית. במצב הזה המסוק לא נוחת ישר אלא גולש על המסלול וקיימת סכנת התלקחות.

עליתי עם שני הכבאים לג׳יפ והתמקמנו בקצה המסלול בהמתנה למסוק. המסוק נחת נחיתה מושלמת על אף התקלה. מהמסוק ירדו הרמטכ״ל דדו, גנדי, אורי בן ארי, הטייס סגן אלוף וטייס המשנה רב סרן.

דדו היה נלהב וצעק : איזה מזל היה לנו, איזה מזל. סיפרו לנו שביצעו טיסה מעל העמדות המצריות בגובה נמוך כדי לא להיקלט ברדארים של המצרים, והחיילים המצרים החלו לירות מנשק קל לעבר המסוק דבר שפגע במערכת ההידראולית וחזרו מייד.

תארו לכם מה היה קורה לו החבורה הזאת היתה נופלת בידי המצרים!!!!! כנראה סוף המלחמה!

בתמונה- דדו, גנדי ואורי בן ארי לאחר נחיתת האונס מספר לסובבים את אשר קרה