N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק שפרקמן ז"ל

חיל ההנדסה
אחר
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

יצחק שפקרמן אחי היה בחיל הנדסה אגד הצליחה, השתתף בהקמת גשר הדוברות בתעלת סואץ ונפל ב19/10/73 על הגשר שנקרא ע"ש יהודה חודדה באזור חצר המוות.

יצחק היה בחור עם לב ענק, טוב לב שתמיד אפשר היה לסמוך עליו.

דקות לפני שנהרג כתב גלויה אישית לכל אחד מבני המשפחה כאילו נפרד, אבל כתב באופטימיות ובאהבה...

נכתב ע"י אתי אברהמי וידברג