N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קליין

חיל הרגלים
אחר
ללא קרב ספציפי

מבצע אור ירוק - שרתתי כחייל צעיר (סדיר) בסיירת שקד פלוגה ה

באמצע המלחמה שלחו את הצוות שלי למשימה סודית למפרץ נעמה (שארם) שם נפגשנו עם צוות נוסף מסיירת צנחנים והתאמנו מספר ימים על הנחתת בת שבע מבלי שנאמר לנו מה המשימה.

לאחר 3 ימים הועברנו לאזור התעלה והתברר שהיינו אמורים לנחות עם הנחתת בת שבע באזור מורגאן בצד השני של התעלה ולתפוס את אזור החוף ולאפשר לכוחות גדולים לצלוח את התעלה ולחבור לכח של אריק שרון שצלח את התעלה ובעצם לכבוש את כל האזור המערבי של התעלה.

המבצע בוטל ברגע האחרון עקב מידע שהגיע שיש כוחות מצריים גדולים מאוד באזור הצליחה וגם בגלל שמטוס סיור שנשלח לצלם את האזור נפגע והטייס נפל בשבי.

לצערי אין לי תמונות מהאירוע המסופר