N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יורם ויסמן ז"ל

קרב העיר סואץ

עד היום לא ידוע לנו מה עבר על יורם במשך כל המלחמה
לאחרונה נודע לנו על תקרית בא נהרג .
אנו שלושת אחיו

נשמח לקבל מידע ויסמן עוזי 9932235 054