N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יהודה חבתן

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

שמי חבתן יהודה

במלחמת יום כיפור הייתי תלמיד כיתה יב בבית הספר אורט של התעשיה האווירית.

במסגרת הלימודים למדתי ועבדתי על מטוס העיט (סקייהוק), למרות שאסור היה לנו כתלמידים מתחת לגיל 18 עבדנו אני וחברי סביב השעון.

אני זוכר שמטוסים הגיעו פגועים ויצאו שמישים לטיסה, בחלק מהימים הגיעו אנשי ח"בד עם ספרי תורה.

מטוסי העיט נפגעו בזנב מטילי כתף באחד הערבים הגיע בטיסה מטוס הביאו למוסך צינור פלטה מאורך מהרגיל וסוג של חבית עם 4 ברזלי זווית.

פרקנו את צינור הפלטה והזנבון הרכבנו את החלקים החדשים המטוס יצא לטיסת מבחן, הטייס הודיע שהכול בסדר פרקנו את החלקים הרכבנו את הישנים והמטוס יצא למלחמה.

כך שבעצם אני הרכבתי את אב הטיפוס של הזנבון שהיה ועודנו על המטוסים עד היום.