N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נפתלי קלינמן

חיל השריון
חטיבה 274
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

15.10.73 בקרב בגזרת הברגה נפגעו מספר טנקים של חטיבה אני הייתי בטנק מפקד החטיבה הגענו אל הטנקים הפגועים וחילצנו את סגן עוזי אלון שנכווה בפנים

בקרב זה נהרג סגן גדי בן נתן לאחר מספר ימים חזר עוזי אלון והצטרף לטנק שלנו מפקד החטיבה יואל גורודיש שאמר כאשר נודע לו שאני אמור להתחתן ב23.10.73 שהוא יחזיר אותי לחתונה לא בטוח שלם אבל עם החלקים הדרושים לחתונה פעילים

לקראת הערכות לקרב חמוטל עוזי אלון החליף אותי בטנק ואני יצאתי לחתונה

ביום החתונה הוכזה הפסקת האש במפגש חטיבתי לאחר40 שנה הכרתי ליואל את אישתי