N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

זאב ביכלר

חיל האוויר
מפקדת פיקוד דרום
ללא קרב ספציפי

בתמונה הראשונה, חיילי יחידת הקשר של חיל האוויר, בדרכם לנפח, ביום שבת, בתחילת המלחמה להקמת החפ"ק, ברור שהם לא הצליחו להגיע לנפח, נפח נכבשה על ידי הסורים, והחיילים התקפלו לצפת.

בתמונה השנייה, חיילי יחידת הקשר של חיל האוויר מפעילים את המנחת באום חשיבה. בתמונה השלישית, ותיקיי יחידת הקשר של חיל האוויר במפגש