N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמירם זוארץ

חטיבה 500
קרב העיר סואץ

ב24.10.73 הייתי בזחלם האחרון של טור טנקים וחרמש, שנסע במרכז העיר סואץ,ופתאום ראיתי צוות של טנק עומד ליד קיר ומתחנן שמישהו מהשיירה יאסוף אותם.

אף אחד מהטור הארוך לא ראה אותם מלבדי. נתתי צעקה לנהג לעצור, והעלינו אותם לזחלם. למעשה הצלנו את חייהם כי הם היו חשופים ליריות בלתי פוסקות של המצרים.

הסיפור הזה רדף אותי וניסיתי לאתר מישהו מהם ללא הצלחה.

לימים אחרי 48 שנים הצלחתי לאתר אחד מהם,יוסי סיליס משלומי והוא אימת את הפרטים שזכרתי ואת העובדה שהצלתי את חייו.