N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צביקה סיני

חיל השריון
חטיבה 421
קרב סרפאום

הגעתי מטיול בארה״ב ישר לתעלה ב10 או ב11.10.

חציתי את התעלה לבד בלילה והתחברתי לפלוגה ל׳ גדוד 252 (אני חושב).

נילחמתי בקרב סרפאום עם כוחות צנחנים באיזור העיר איסמעליה באיזור המרכזי של תעלת סואץ.