N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סמדר שהם בן

עורף
גלי צה"ל

יום שישי 12 שעות לפני המלחמה.

אני חיילת שרק התגייסה. נמצאת שבוע בגלי צה"ל.
לומדת את תחנת השידור בכל יום משהו חדש.

יום שישי בצהריים אני בתקליטיה/ סרטיה ורוצים ללכת הביתה. מישהו בא ואומר חברה' צריך להכין שעות שידור עם סרטים שעליהם מוקלטים מארשים. למה? מה פתאום? והוא אומר "הולכת להיות מלחמה" .

החברה נשארים ומכינים סרטי מארשים ואני חוזרת הביתה ואומרת למשפחה ובערב לחברים שלי, כשנפגשים, שהולכת להיות מלחמה!

כולם צוחקים עלי "שבוע בצבא וכבר חושבת שיודעת...."

למחרת בצהריים מתברר שאכן צדקתי.

גלי צה"ל היו מוכנים למלחמה!
יותר קל להכין מארשים מוקלטים מאשר לגייס מילואים ולגרום לפאניקה בערב החג.

עד היום אני בשוק מהסיפור הזה.