N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נסים נחמה

חיל הרגלים
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
כיתור הארמייה השלישית של מצרים

כינוס במחנה חי"ר ברמלה אוסף חיילים ללא יחדת אם יתכנס לו גדוד מאולתר בשם גדוד ירון וירדנו בטיסה לסיני מחנה רפידים ומשם לאזור המילה.

בפעילות שאני נפגעתי נפצע קשה הסמג"ד ספקטור ואני נפצעתי בינוני ופעילות לחיסול חולית תצפית של הארמיה השלישית שישבה במחנה הטילים שם ירד עלינו גשם של קטיושות.

אני מחפש את החובש איש מילואים אז שבאזרחות היה פיזאוטרפיסת לזיכרוני.
הוא חילץ אותי לנגמש.