N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים ניזר

חיל הרגלים
חטמ"ר 820
ללא קרב ספציפי

הזיכרון שלי הוא פינוי חללי צהל ( מחטיבת הצנחנים) ממוצב החרמון תפקידי במלחמה היה פינוי חללים לבתי העלמין המרכזים, האחד בעפולה, והשני בנהריה.

למי שלא ידוע פעמיים ניסו לכבוש את המוצב בחרמון פעם ע"י הצנחנים , ופעם ע"י חטיבת גולני.

בהגיענו למוצב העליון התגלה מחזה איום ונורא, כ 50 חיילים שכבו על אלונקות והם היו מתים. חיילים לוחמים בגילי.

המראה היה קשה מאוד, הרבנות בראשות הרב גורן נצחה על מלאכת הפינוי, על המשאית שלי העלנו 25 חללים.

משם נסענו לבית העלמין בנהריה ,הגענו לנהריה בשעה 22:00 ועזבנו בשעה 06:00 לאחר שעברנו תחקיר על כל חלל וחלל.

בחיים לא אשכח את המחזה הזה, הוא צרוב בזיכרוני.