N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלימלך קנה

חיל הרגלים
חטיבה 35
החווה הסינית

השתתפתי בקרב על החווה הסינית, קרב שנערך כ18 שעות ובו איבדנו חברים קרובים מאוד.
כשיצאנו מהקרב נודע לי באקראי שאחי הבכור, שמואל קוקוש ז"ל, נהרג בקרב כשבוע קודם לכן.