N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב גלבוע

חיל הרגלים
קרב העיר סואץ

רציתי לשתף בכמה רגעים של "שפיות" בתוך הכאוס הנורא : בחירות לכנסת וביקור הרביעייה הקאמרית של צהל מול העיר סואץ.

יעקב גלבוע קיבוץ תל יצחק