N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק סורין גרינברג גרונברג

חיל החימוש
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

שירתתי בבסיס תחמושת רפידים מזה כשלושה חודשים.

ערב יום כיפור הייתי אמור לצאת לחופשה.כבר חיקינו באוטובוס,ואז לקראת צהריים הורידו אותנו מהאוטובוס ואמרו שעקב הכוננות הגבוהה,בוטלו החופשות.

ואז בשעה 14:00,שמענו רעש מטוסים חזק קרב אלינו.אנחנו היינו על יד שיירת משאיות עמוסות תחמושת שעמדה לצאת מהבסיס.

לפתע ראינו מעליינו כמה מטוסי סוחוי בטיסה נמוכה מעליינו,טסים לעבר בסיס חיל האוויר רפידים.

מאוחר יותר נודע לנו שפגעו במסלולי ההמראה.אנחנו שעמדנו על יד שיירת המשאיות,השתופפנו מתחת למשאיותמפחד וחשד,מעשה שטות,אילו רצו לפגוע בשיירה היינו נהרגים כולנו במקום.

למחרת התחילו להגיע אלינו כוחות מילואים לתגבר את צוות הבסיס הקטן.אילו היו עבורי שעות המלחמה הראשונות.

מיותר לומר שהיינו מודעים לכך שעלולה לפרוץ מלחמה אבל הכוננות לא היתה ממש מורגשת.