N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי הורביץ

חיל השריון
אחר
ללא קרב ספציפי

50 שנה אני שומר את המכתב הזה שקבלתי כחייל במלחמת יוה"כ .

הילדה שכתבה אותו רואה אותו כעת?

רק שתדעי גב' רינה חביב מבאר שבע- שלחתי אלייך מכתב תשובה. אך ממש בדרך מקרה הוא הגיע לידידה שלי ששירתה בשלישות הראשית ששמה זהה לחלוטין לשמך.

אז אם את רואה את המכתב אשמח שתתקשרי אלי 054-6091517.