N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתן כרמי

חיל התותחנים
כיתור הארמייה השלישית של מצרים

מלחמה בהפתעה - אני נוסע בגיפ מרפידים לביר תמדה לחבור עם חטיבה 401, מעלי חולפת שיירה של מטוסים, בהמשך הם מבצעים תימרון מעל מפקדת החטיבה, ביעף הבא מושלחים מטענים ונראים פיצוצים, אז הבנתי כי פרצה מלחמה.