N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביאל ג'ראפי

חיל הרגלים
כיתור הארמייה השלישית של מצרים

פלוגה ג' מגדוד הסיור האוגדתי של אוגדה 440 שהוקם בתחילת המלחמה מלוחמים שרק השתחררו וטרם שובצו ביחידות אורגניות.

הפלוגה השתתפה בפעילות מבצעית בגזרת הדרום. על הפלוגה הוטלו משימות שהשתרעו לאורך ציר עטיפה בפתח המתלה ונמשך עד תעלת סואץ, במתחם נוצה, בדיונות מול המצרים, במרדפים אחרי קת"קים וחוליות מודיעין של הצבא מצרי, בסיורים באזור ראס סודר, בכיתור הארמיה השלישית ובאחזקת שלושה מוצבים בגבל עתקה - מה שנקרא אז, עתקה הנמוכה.

במסגרת הפעילות ספגה הפלוגה הרוג אחד סמ"ר יצחק רונן (בוחבוט) ז"ל שנפל בג'בל עתקה ב- 10.1.1974 וארבעה פצועים.

לאחר שהפלוגה סיימה את תפקידה באחזקת מוצבי עתקה הנמוכה והשטח הוחזר למצרים במסגרת הסמים הק"מ ה- 101, חזרה הפלוגה לקצח"ר ופורקה כמסגרת ולוחמיה פוזרו ביחידות חי"ר מילואים וחלקם עברו הסבה לחי"ר משוריין במסגרת אוגדה 440.

לאחר 40 שנה, התאחדו מרבית לוחמי הפלוגה ומזה 10 שנים נפגשים הלוחמים כמה פעמים בשנה ומשמרים את זכרו של יצחק רונן ז"ל ושומרים על קשר חם בין כולם. אני מצרף שלוש תמונות.

את תמונתו של יצחק רונן ז"ל, תמונת הלוחמים בירידה מג'בל עתקה ותמונה של לוחמי הפלוגה במפגש הראשון לאחר 40 שנה.