N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מרדכי גולדשטיין

חיל הרגלים
אוגדה 36 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

בהיותי קצין סיור במילואים, שהוביל כוחות שונים בגזרת הגולן, לאחר כחודש לחימה הגיעו למחנה בצומת ואסט בנובמבר 1973 חברי הגשש החיוור ויוסי בנאי.

ההופעה הייתה בפני חיילים וחיילות מאגד תחזוקה אוגדה 36, רוממה את רוחנו והעלתה את המורל.

המחנה שבו הם הופיעו, נכבש מידי הסורים במהלך המלחמה. רפול, רפאל איתן, היה מפקד האוגדה.