N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מרדכי ביטון

חיל הרגלים
חטיבה 1 (גולני)
כיבוש המובלעת הסורית

"מלחמת כיפור "
אני בפלוגה ב' גדוד 13 של גולני , אשר חברנו אל גדוד 12 של החטיבה כאמור , אשר ספגו לא מעט בנפגעים ( חלקם פצועים שמטופלים בשטח עי' התאג"ד וחלקם הרוגים)

השעה שעת לילה מאוחרת, גשום וקור כלבים , המקום , למרגלות תל חרא , אני זורק את החגור ( הישן כמובן עם פאוצ'ים למחסניות וכו' ) על הירצפה מוריד מראשי את הקסדה ומתכונן לתת תנומה של כמה דקות ארוכות לתת לגופי הרגשת ריענון דבר שהיה חסר לי מאוד בימיי הלחימה שבהם לא ישנו כלל ,

ולפתע אני שומע קול צעקה " ביטון " הזריז !!! ( הכינוי שלי בפלוגה מאחר והיינו שלושה ביטונים : היפה , המכוער ואני הזריז ) מעט חזקה על רקע הירי של לחימה מעבר לגבעות הסמוכות , טפס על הגבעה הזו מימין עם rpg שלך ותאבטח אותנו בהתארגנות !!!,

החושך הכבד לא הפריע לי לזהות שזה סמ'ל המחלקה אביב ( מקיבוץ הזורעים ) אביב בדיוק התארגנתי למנוחה ,אמרתי לו , עונה לי אביב : עזוב , הסורים כמה עשרות מטרים מאיתנו , אני לא צריך הפתעות , עולה איתי חייל נוסף( דוד אוחיון שמו , עלינו לגבעה לרתק , לאבטח את הכוח שמתארגן לקראת לחימה מול כוח סורי קומנדו במוצבים קטנים לאורך הגזרה אשר קיבלו שמות עפ'י מספרים , הפלוגה שלי התארגנה ללחימה כנגד מוצב שקראנו לו 103 ,

ציון המאגיסט עלה על גבעה משמאלי ככוח רתק ואילו אני ונצנץ עם מטול ררנ"ט לצידי , המ'מ (גבי אשכנזי) וכוח פריצה קדמי התארגנו לשני טורים ואז קראו לי להצטרף לכוח הקדמי ( מאחר ואני הייתי חבלן לאחר קורס חבלה בבסיס אדוראיים הנדסה,

התפקיד שלי בכוח היה להניח צינור מטול מכיל חומר נפץ לפוצץ את הגדר המקיפה את המוצב ובכך ליצר דרך לכלל הכוח של הפלוגה להסתער אל תוך המוצב , האמת רגע לפני שביצעתי את זה קראתי במלמול מה " שמע ישראל "

הלוחמים הסורים לא זיהו אותנו בשל הצמחייה הגבוהה במקום ולילה חשוך ללא אור ירח / כוכבים דבר שהוסיף להסוואה שלנו , זחלתי עם הצינור / מטול הממולכד עד לגדר הנחתי אותו בין גדרות התיל והפעלתי את המנגנון הניקרא מצת 16 פיצוץ עז וכניסה לכיבוש המוצב

השנה – אוגוסט 1976 סיום שירות סדיר ושחרור !!!!!!