N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אהרון אללי

חיל הלוגיסטיקה
אחר
קרבות הבלימה – תל סאקי

ביום ראשון בערב ביקשו מתנדב שיעלה לרמת הגולן לתדלק טנקים שנתקעו במעלה גמלא.

התנדבתי להיות מלווה לנהג המוביל. עלינו לרמת הגולן דרך מעלה גמלא, הגענו לטנקים, ותחת אש של מטוסים סורים תדלקנו את הטנקים התקועים.

כשהגעתי חזרה ליחידה, המ''פ קרא לי ושאל איפה הייתי יומיים. הוא רצה לשפוט אותי על נפקדות כי לא זכר ששלח אותי לרמת הגולן.

היו מראות קשים והפגזות קשות באזור.

מטוסים סורים שניסו לירות לעבר הטנקים שהיו בחורשות. כל פעם שראינו את המטוסים נכנסו להסתתר מתחת לטנק שתדלקנו.