N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק בן לולו

קרבות הבלימה – נפח

המלחמה תפסה אותנו בחושניה כפר סורי על הגבול

פירקנו את החמל שבנינו יום קודם.את המפות והציוד העמסנו על הנשק האישי שהיה חבוי ומוסתר שחלילה לא יתלכלך.

בבקר יום ראשון נכנסנו למארב סורי הזחלם נפגע מפגז סורי
.וכך נשארנו 11 לוחמים עם שלוש עוזי.

לא היינו מוכנים למלחמה.