N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יהורם גאון

ללא קרב ספציפי

המלחמה פרצה כידוע ביום כיפור, הגעתי לבסיס באזור מסמיה קרוב לקרית מלאכי בערב.

מיד התארגנות ולמחרת על שרשראות של הזחלמים עד הכנרת. יום למחרת עלינו לדרום רמת הגולן כמו כולם בחוסר של ציוד ורכבים.

הגדוד התפרס מאזור רמת מגשימים ועד תל פארס. אני קצין סיור, קראו לי למפקדה בערב, והמשימה היתה להוביל את הזמר יהורם גאון לשטח.

יהורם הגיע והמפקדים הציאו לו להופיע מול חיילי המפלגה במבנה ברמת מגשימים. יהורם דרש ולא ויתר להופיע בשטח מול לוחמים.

התבקשתי להוביל אותו למיקום של שרידי סוללת תותחנים שנפגעה מפגיעה ישירה וחלק ניכר מלוחמיה נהרג או נפגע. חושך נסיעה לא פשוטה, מוצאים בחושך את החיילים.

יהורם גאון שר לקומץ לוחמים טרותי עיניים, עייפים, עצובים, חסרי הבעה, עברו יממה מאד קשה, הם יושבים יממולם יהורם בשובל אור הפנסי הרכב שר ממיטב שיריו.

קשה היה להפסיק את הערב, ויתר קשה היה לעזוב את הלוחמים.

תודה יהורם