N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ראובן בר מאיר (בריילובסקי)

חיל הרגלים
חטיבה 317
כיבוש המובלעת הסורית

כיבוש החרמון הסורי

שירתי בחטיבת צנחנים במילואים בגדוד 567 בפיקודו של אלישע שלם.

כינסו אותנו במנחת מחניים, הגיע אלוף פיקוד הצפון, האלוף יצחק (חקה) חופי שאמר, בין היתר, כמה המשימה חשובה.

עלינו על המסוקים ואחרי טיסה בין הערוצים הנחיתו אותנו בשיא החרמון. בתמונות ניתן לראות את רגעי הנחיתה.

עם בוא החושך התחלנו לנוע לכיוון המוצב הסורי שעל הר החרמון הנמצא גבוה יותר מן המוצב הישראלי.

בדרך לשם שמענו ברדיו טרנזיסטור שיש הסכמה להפסקת אש והמחשבה שעלולים להיפצע או גרוע מכך אחרי תום המלחמה העסיקה אותי.

בהתארגנות לקראת ההסתערות המגד פקד שהפלוגה שלנו תפרוץ בראש.

היות והנשק האישי שלי היה מאג וגם סחבתי 2 ארגזי פעולה (תחמושת) הרי שהוצבתי בחוד, כאשר המ"פ במרכז, אני משמאלו וחייל אחר מימינו.

מגיעים לשער של המוצב והשער פתוח, הראש עובד על טורים גבוהים, האם זו מלכודת? אולי הכינו לנו מארב? התברר שהחיילים הסורים ברחו והמוצב היה נטוש ולכן אני יכול כעת לספר את הסיפור.