N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי וייס

חיל השריון
חטיבה 11
ללא קרב ספציפי

ב 13/10 כתותחן טנק של מ"מ שי עצמון בסיור לעבר התעלה כמידי לילה עלינו על מוקשים

שני הטנקים הושבטו שרשראות הזחלים נפרשו והתותחים נפגעו בלא יכולת הגבהה וצידוד ! חסרי אונים כשהשחר הפציע גיליתי בעדשות הפריטלסקופ של טנק המג"ח שלי כ40 כלי רק"מ נעים לעברנו ( נפתח יום הקרב בתקיפה של האויב בכל החזית 14.10.73 !)

ביקשתי רשות לירות לעבר האויב ,למרות שידעתי שלתותח אין הגבהה ,ישי לא התלהב מהצרחות שלי והשתיק אותי בבעיטה קלה על גבי,ואםשר לי לירות אבל לאחר 4 נסיונות של ירי קצר ולא יעיל הפסיק אותי כי הבין שהאוייב לא ישב בשקט ואנו כמו בברווזים במטווח נחטוף את זעמו!

החלנו לקרא בקשר לעזרה וקיבלנו פקודה להערך להגנה עם מקלעי ה0.3 ,מהקרקע בסמוך לפסי הרכבת הישנים מול קנטרה העיר ההרוסה!

לאחר המתנה לא ארוכה הגיעו המחלצים על גבי נגמ"ש כאשר המפקד מזהה אותי כבן מחזורו בבית הספר מקיף א בבאר שבע!

באותו יום קרב גורלי חוסלו 200 כלי רכב של האויב ונפתחה גם אפשרות לצליחת התעלה ב 16/10/73!