N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יחזקאל דניאלי

חיל השריון
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה בגזרת התעלה


מי שלא ראה את אריק יושב ימים ולילות מול המפות בבונקר בטאסה,ומוריד פקודות לכוחות בשטח,תוך צעקות רמות, לא ראה את אחד מגיבוריו האגדיים של העם הזה.

מי שלא שמע אותו אומר עם שחר - מימי לא ראיתי מחזה אימים כזה בחיי..

מי שלא הצליח לראות את כדור האש של השמש. מבצבץ בקושי מבעד לענני העשן מעל קו התעלה,

ומי שלא שמע את פקודותיו של אריק להכפיל את קצב האש שהרעיד את האדמה מתחת רגליו,

ומי שלא ראה כמה מחבריו בוכים ומבקשים לתת יד בנפשם, או לחזור כפצועים באמבולנסים,

ומי שלא ראה את טילי הסאגר מיירטים את מטוסינו שחוזרים ללא ''נדנוד כנפיים'' ומי שלא ראה את חייליו של פואד המסתערבים בוכים כי מנע מחלקם לא להצטרף בלילות למשימת ההסתערות למפקדות האויב ולזרוע בתוכן מהומת אלוהים ,כפי שעשו לוחמי התנך (''ויהומם'' )

ומי שלא נתקל בלילות בצרורות לוחמי הקומנדו המצרי שחיכו לנו עוד לפני הצליחה ומי שלא שמע אותי מעודד בהומור שחור את הנפחדים מבינינו שמקסימום נתפטר מתשלום המשכנתא ושהאישה תמצא מישהו שישלם במקומנו...

ומי שלא ראה חילוניים גמורים מבקשים ממני החילוני המושבע לקרוא עבורם פרקי עידוד מתהילים

מי שלא ראה ושמע כל זאת, נפשו נחה בלילות ולא הזדקנה בטרם עת.